Yetki, Görev ve Sorumluluklar

Kendi ihtisas gücü ve maddi kaynaklarını rasyonel, verimli ve ekonomik şekilde kullanarak, milli eğitim politikası ve kalkınma planları ilke ve hedefleri ile Yükseköğretim Kurulu tarafından yapılan plan ve programlar doğrultusunda, ülkenin ihtiyacı olan dallarda ve sayıda insan gücü yetiştirmek, ülkenin bilimsel, kültürel, sosyal ve ekonomik yönlerden ilerlemesini ve gelişmesini ilgilendiren sorunlarını, diğer kuruluşlarla işbirliği yaparak, kamu kuruluşlarına önerilerde bulunmak suretiyle öğretim ve araştırma konusu yapmak, sonuçlarını toplumun yararına sunmak ve kamu kuruluşlarınca istenecek inceleme ve araştırmaları sonuçlandırarak düşüncelerini ve önerilerini bildirmek 

Fakültemiz, Öğrencilerine Aşağıda Belirtilen İmkanları Sunmaktadır :

  • Fakültemiz öğrencileri;  Bedesten de bulunan Süpermarket, Yapı Kredi Bankası Şubesi, Diğer Bankalara ait ATM'ler,Kuaför, PTT şubesi, Otobüs,Uçak,Tren bileti alabilecekleri banko öğrenci yemekhanesi ile yemek ihtiyaçlarını karşılamakta, ve Merkez Kütüphane' den faydalanmaktadırlar.
  • Öğrencilerimiz kulüp aktivitelerini okulumuz bünyesinde "Sağlık Kulübü" çerçevesinde yürütmektedirler.
  • Dağcılık klubü,  Akuk, Tiyatro Klubü,Dans Klubü,Gezi Klubü vs. etkinliklerden faydalanabilmektedirler.
Son Güncelleme Tarihi: 06 Eylül 2018, Perşembe