HEMŞİRELİK BÖLÜMÜ

Ünvan, Adı Soyadı Dr.Öğr.Üyesi Betül YAVUZ
Görevi BÖLÜM BAŞKAN V.
  Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Hemşireliği ABD. BŞK. V.
Dahili 1459
E-Posta betul.yavuz@ksbu.edu.tr
Web Tıklayınız

Her yıl bölümümüze merkezi sistemle 140 öğrenci alınmaktadır. Eğitim ve Öğretim faaliyetleri için kullanılan alan 1000 m2 dir. Bölümümüze ait 4 derslik, 1 uygulama laboratuvarı, 7 akademik personel bürosu, 1 kütüphane, 1 bilgisayar laboratuarı ve 1 toplantı salonu bulunmaktadır.

Bürolarda eğitim amaçlı son sistem bilgisayar bağlantıları ve fotokopi cihazları mevcuttur. Bölümde Hemşirelikte temel ilkeler ve uygulama metotları, iç hastalıkları hemşireliği, cerrahi hastalıkları hemşireliği, kadın sağlığı ve hastalıkları hemşireliği, çocuk sağlığı ve hastalıkları hemşireliği, ruh sağlığı ve hastalıkları hemşireliği, halk sağlığı hemşireliği, hemşirelikte öğretim, hemşirelikte yönetim, afetlerde hemşirelik ve ilk yardım derslerine ait laboratuar çalışmaları bölümümüze ait olan uygulama laboratuarında, klinik çalışmalar ise Kütahya Evliya Çelebi Eğitim Ve Araştırma Hastanesi Ana Bina ve Ek Bina, Kütahya Sosyal Hizmetler Müdürlüğüne bağlı Huzur Evi, Çocuk Yuvası Çocuk Esirgeme Kurumu ve Kütahya Sağlık Müdürlüğüne Bağlı Aile Sağlığı Merkezlerinde yürütülmektedir.

Ayrıca Hemşirelikte Temel İlkeler ve Uygulama Metotları, İç Hastalıkları Hemşireliği, Cerrahi Hastalıkları Hemşireliği, Kadın Sağlığı ve Hastalıkları Hemşireliği, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Hemşireliği dersleri için, öğrencilere yıl sonunda her derse ait 15 iş günü olan "Klinik Staj" uygulaması yaptırılmaktadır. Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi Sağlık Bilimleri Üniversitesi Hemşirelik Bölümü öğrencilerinin Hemşirelik mesleğini icra edecek kalitede bilgi ve beceri ile donatılmış bir şekilde mezun olduğu inancındayız

 

 

 

Son Güncelleme Tarihi: 15 Mayıs 2019, Çarşamba