Akademik Kadro

FİZYOTERAPİ VE REHABİLİTASYON BÖLÜMÜ

 

Ünvan, Adı Soyadı Dr.Öğr.Üyesi Cihan Caner AKSOY
Görevi FTR BÖLÜM BAŞKANI V.
  Ortapedik Fizyoterapi Anabilim Dalı Başkan V.
Dahili 3612
E-Posta cihancaner.aksoy@ksbu.edu.tr
Web Tıklayınız

 

Ünvan, Adı Soyadı Dr.Öğr.Üyesi Meltem IŞINTAŞ ARIK
Görevi Öğretim Üyesi
  FTR ERASMUS KOORDİNATÖRÜ
Dahili 3611
E-Posta meltem.ısıntasarık@ksbu.edu.tr
Web Tıklayınız

 

Ünvan, Adı Soyadı Dr.Öğr.Üyesi Özgen ARAS
Görevi Öğretim Üyesi
  Kardiyopulmoner Fizyoterapi  A.B.D.Bşk.V.
Dahili 3609
E-Posta ozgen.aras@ksbu.edu.tr
Web Tıklayınız

 

 

Ünvan, Adı Soyadı Dr.Öğr.Üyesi Bahar ARAS
Görevi Öğretim Üyesi
  Nörolojik Fizyoterapi  A.B.D.Bşk.V.
Dahili 3610
E-Posta bahar.aras@ksbu.edu.tr
Web  

 

Ünvan, Adı Soyadı Dr.Öğr.Üyesi Nilay YÜREKDELER ŞAHİN
Görevi Öğretim Üyesi
Dahili 3614
E-Posta nilay.yurekdelersahin@ksbu.edu.tr
Web  

 

Ünvan, Adı Soyadı Dr.Öğr.Üyesi Didem ÇEVİK
Görevi Öğertim Üyesi
Dahili 3608
E-Posta didem.akyildiz.@ksbu.edu.tr
Web  
   

 

Ünvan, Adı Soyadı Öğr.Gör.İsmail SARAÇOĞLU
Görevi Öğretim Elemanı
Dahili 3621
E-Posta ismail.saracoglu@ksbu.edu.tr
Web Tıklayınız

 

Ünvan, Adı Soyadı Öğr.Gör.Müşerref SEDEF
Görevi Öğretim Elemanı
Dahili 3613
E-Posta muserrefsedef@ksbu.edu.tr
Web  

 

 

Ünvan, Adı Soyadı Arş.Gör.Hakan AKKAN
Görevi  
  Y.O.ERASMUS KOORDİNATÖR YRD.
Dahili 3620
E-Posta hakan.akkan@ksbu.edu.tr
Web Tıklayınız

 

Ünvan, Adı Soyadı Arş.Gör.Vedat KURT
Görevi  
Dahili 3628
E-Posta vedat.kurt@ksbu.edu.tr
Web  

 

Ünvan, Adı Soyadı Arş.Gör.Emrah AFŞAR
Görevi  
Dahili 3617
E-Posta emrah.afsar@ksbu.edu.tr
Web Tıklayınız

 

Ünvan, Adı Soyadı                  Arş.Gör.İsmail OKUR                       
Görevi  
Dahili 3617
E-Posta ismail.okur@ksbu.edu.tr
Web Tıklayınız

 

Ünvan, Adı Soyadı Arş.Gör.Gülce KALLEM SEYYAR
Görevi  
  FTR FARABİ KOORDİNATÖRÜ
Dahili 3616
E-Posta gulce.kallem@ksbu.edu.tr
Web  

 

       Ünvan, Adı Soyadı   Arş.Gör.Gamze KURT                  
Görevi  
Dahili 3619
E-Posta gamze.col@ksbu.edu.tr
Web Tıklayınız

 

Ünvan, Adı Soyadı  Arş.Gör.Eda Özge OKUR           
Görevi  
Dahili 3619
E-Posta edaozge.kucuk@ksbu.edu.tr
Web  

 

Ünvan, Adı Soyadı Arş.Gör.Ahmet ERDOĞAN             
Görevi Erasmus Koordinatör Yrd.
Dahili 3618
E-Posta ahmet.erdoğan@ksbu.edu.tr
Web Tıklayınız

 

Ünvan, Adı Soyadı Arş.Gör.Tansel KOYUNOĞLU          
Görevi  
Dahili 3628
E-Posta tansel.koyunoglu@ksbu.edu.tr
Web  

 

Ünvan, Adı Soyadı Arş.Gör.Hümeyra KİLOATAR          
Görevi  
Dahili 3616
E-Posta humeyra.ekiz@ksbu.edu.tr
Web  

 

Ünvan, Adı Soyadı Arş.Gör.Selda GÖKÇEN            
Görevi  
Dahili 3615
E-Posta selda.gokcen@ksbu.edu.tr
Web  

 

Ünvan, Adı Soyadı Arş.Gör.Lütfiye AKKURT       
Görevi  
Dahili 3615
E-Posta lutfiye.akkurt@ksbu.edu.tr
Web  

 

Ünvan, Adı Soyadı Arş.Gör.Burak ASLAN       
Görevi  
Dahili 3618
E-Posta burak.aslan@ksbu.edu.tr
Web  

 

 

 

 

Son Güncelleme Tarihi: 27 Aralık 2018, Perşembe