Cerrahi Hastalıkları Hemşireliği A.B.D.

Dr.Öğr.Üyesi Kevser KARACABAY

Cerrahi Hastalıkları Hemşireliği ABD.BŞK.V.

Öğretim Üyesi
Arş.Grv.Emel SÜTSÜNBÜLOĞLU Araştırma Görevlisi
Arş.Grv.Betül ÖZTÜRK Araştırma Görevlisi
Arş.Grv.Kübra ÜNAL Araştırma Görevlisi

 

Son Güncelleme Tarihi: 27 Aralık 2018, Perşembe