Uluslararası Kongrelere 8 Çalışma ile Katıldık.

Uluslararası Kongrelere 8 Çalışma ile Katıldık.

Kütahya Sağlık Yüksekokulumuz Uluslararası Kongrelere 8 Çalışma ile Katıldı

http://haber.dpu.edu.tr/tr/haber_oku/590301be014f4/kutahya-saglik-yuksekokulumuz-uluslararasi-kongrelere-8-calisma-ile-katildi

 

Kütahya Sağlık Yüksekokulu Hemşirelik Bölümü öğretim üyesi Yrd.Doç.Dr. Sultan Güçlü tarafından yürütülen “Araştırma Yöntemleri” dersi kapsamında yüksekokulumuz öğretim elemanları Yrd.Doç.Dr. Kevser Karacabay, Dr.Ayşegül Savcı, Dr.Nigar Çelik, Arş.Grv.Emel Elem ve Arş.Grv.Ayşegül Unutkan’ın da öğrencilere danışmanlık yaptığı 8 çalışma uluslararası iki kongrede başarı ile sunulmuştur.

 

13-16 Nisan 2017 tarihleri arasında İzmir’de düzenlenen ÖHDER I. Uluslararası IV. Ulusal Bireysel Gelişim Günleri Kongresi’nde Yüksekokulumuz Hemşirelik Bölümü 4. Sınıf öğrencilerinden Tuğba Gürerler tarafından “Üniversite Gençliğinin Sağlık Okuryazarlığı Düzeyleri ile Bilgi Okuryazarlığı Özyeterlik Algıları Arasındaki İlişki”,

Selma Can tarafından “Sağlık Hizmetlerine Farklı Bir Açıdan Bakmak: Kütahya’da Yaşayan Göçmenlerle Yapılan Bir Çalışma”; Demet Aktürk tarafından “Hemşirelerin Mesleğe Bakışı “Bizler Hastanelerin Bel Kemiğiyiz!”: Kalitatif Çalışma”; Büşra Bozkurt tarafından “Hemşirelik Öğrencilerinin Hemşirelik Mesleğine İlişkin Algıları: Kalitatif Çalışma”; Zeynep Yetimoğlu tarafından “Toplumun Hemşirelik Mesleğine Bakışı “Olmazsa Olmaz!”: Kalitatif Çalışma” başlıklı çalışmalar poster bildiri olarak sunulmuştur.

 

21-22 Nisan 2017 tarihleri arasında Kocaeli’de düzenlenen 3.Uluslararası Farklı Şiddet Boyutları ve Toplumsal Algı Kongresi’nde Yüksekokulumuz Hemşirelik Bölümü 4. Sınıf öğrencilerinden Ayşenur Bulut tarafından “Yaşamının Kontrolünü Kendi Eline Al: Aile İçi Şiddetle Başa Çıkma Özyeterliği Çalışması”; Beyza Kahraman tarafından “Şiddetin Farklı Bir Boyutu: Flört Şiddeti”; Nuriye Dökdök tarafından “Birinci Basamak Sağlık Çalışanlarının Kadına Yönelik Şiddette Mesleki Rollerine İlişkin Tutumlarının İncelenmesi” başlıklı çalışmalar sözlü bildiri olarak sunulmuştur.

 

 

 

Son Güncelleme Tarihi: 11 Haziran 2018, Pazartesi